Việc làm Đà Nẵng - Thương hiệu nổi tiếng Tìm Việc Nhanh

Lỗi
  • Lỗi khi tải dữ liệu feed.

Việc làm ngân hàng tại Đà Nẵng

Có thể nói hoạt động của ngành ngân hàng  tại Đà Nẵng và cả nước là vô cùng rộng lớn. Vì vậy hằng năm nhu cầu việc làm ngân hàng tại Đà Nẵng là rất lớn và thu hút được nhiều nguồn nhân lực.

Đến với ngành ngân hàng, cụ thể là việc làm ngân hàng tại Đà Nẵng bạn sẽ được tiếp cận với nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước như:


- Nghiệp vụ phát hành tiền: Là một trong những nhiệm vụ đặc trưng của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm in ấn, phát hành, quản lý và thu hồi tiền trong lưu thông.


- Nghiệp vụ thanh tra: thể hiện rõ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước tại Đà Nẵng về hoạt  động ngân hàng.  Công việc này đòi hỏi phải tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện quy chế, chấp hành pháp luật của các đối tượng có hoạt động ngân hàng, giải quyết đơn từ, khiếu nại liên quan.


- Nghiệp vụ kiểm soát nội bộ: kiểm tra, giám sát các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, tình hình thực hiện nhiệm vụ, chức năng của các đơn vị và việc chấp hành pháp luật, chính sách chế độ trong nội bộ Ngân hàng Nhà nước.

Việc làm ngân hàng tại Đà Nẵng

- Nghiệp vụ ngoại hối: mua một đồng tiền trên thị trường ngoại hối tại một thời điểm, rồi bán ra đồng tiền đó trong một thời điểm khác nhằm góp phần làm tỉ giá tại các thị trường trở nên cân bằng.


 Ngoài ra, với việc làm ngân hàng tại Đà Nẵng bạn còn được tiếp xúc với nghiệp vụ của ngân hàng thương mại như:
- Nghiệp vụ tín dụng: huy động tiền vốn từ  người gửi tiền và cho vay hoặc đầu tư với mục đích hưởng lợi nhuận qua chênh lệch lãi suất. Lúc này, ngân hàng đóng vai trò trung gian giữa người có vốn và người cần vốn.


- Nghiệp vụ đầu tư tài chính: tham gia thị trường chứng khoán, sử dụng các nguồn vốn đầu tư vào việc mua các chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu...) như một nhà đầu tư.


- Nghiệp vụ thanh toán: thực hiện chi trả bằng tiền liên quan đến mua bán hàng hoá hay dịch vụ giữa các bên đã thoả thuận với ngân hàng.


- Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối: mua bán các đồng tiền khác nhau trên thị trường ngoại hối để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, thu lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá mua bán và đầu cơ...

Việc làm Đà Nẵng, Tìm việc làm Đà Nẵng, tuyển dụng tại Đà Nẵng, việc làm trực tuyến tại Đà Nẵng

Việc làm Đà Nẵng

Việc làm ngân hàng tại Đà Nẵng

 


  

 

You are here Việc làm Đà Nẵng Việc làm ngân hàng tại Đà Nẵng